Bestilling av innsamlingsboks for tøy i boligselskapet

Borettslag og sameier kan ha innsamlingsboks for tøy fra Røde Kors stående fast i sine fellesarealer.

Innsamlingsboksen vil tømmes mellom 0.5 - 3 ganger i uken etter behov. Vi vil påse at boksen er i god stand og fri for tagging. Boligselskap kan sende SMS til eller ringe til 90 54 87 40 hele døgnet for å melde fra om fulle bokser eller forsøpling - utrykning snarest og senset innen 24 timer. Røde Kors Tøy og tekstil vil fjerne eller flytte boksene dersom eiendomsbesitter ber om det.  

Til borettslag og sameier tilbyr vi også innsamlingsbokser med et mer dempet design i grått og svart som passer bedre i en del lukkede utemiljøer enn de tradisjonelle røde boksene. 

Boksene måler 115 X 115 cm og er 220 cm høye. Det finnes også bokser som bare er 200 cm høye til bruk under tak eller lignende.

Det er kostnadsfritt å ha egen(e) innsamlingsboks.

Overskuddet fra brukttøy-virksomheten går til Røde Kors' humanitære arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Innsamlingsboks kan bestilles av sameier og borettslag i Oslo og omegn, samt i Vestfold. Fyll inn skjemaet under for å bestille.Kontaktperson hos eiendomsdisponent:
Kontakt hos Røde Kors Tøy og tekstil: Vidar Jøssang, tekstil@redcross.no, 911 25 747.
NB: Vi tar forbehold om at vi kan hente på den aktuelle adressen.
Les mer om tøyinnsamlingen til Røde Kors her.

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post tekstil@redcross.no.