Bestilling av innsamlingsboks for tøy i borettslag / sameie

Borettslag og sameier kan ha innsamlingsboks for tøy fra Røde Kors stående fast i sine fellesarealer.

Innsamlingsboksen vil tømmes mellom 0.5 - 3 ganger i uken etter behov. Vi vil påse at boksen er i god stand og fri for tagging. Borettslaget / sameiet kan sende SMS til eller ringe til 90 54 87 40 hele døgnet for å melde fra om fulle bokser eller forsøpling - utrykning snarest og senset innen 24 timer. Røde Kors Tøy og tekstil vil fjerne eller flytte boksene dersom eiendomsbesitter ber om det.  

Overskuddet fra brukttøy-virksomheten går til Røde Kors' humanitære arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Til borettslag og sameier tilbyr vi også innsamlingsbokser med et mer dempet design i grått og svart som passer bedre i en del lukkede utemiljøer enn de tradisjonelle røde boksene. 

Boksene måler 115 X 115 cm og er 220 cm høye. Det finnes også bokser som bare er 200 cm høye til bruk under tak eller lignende.


Det er kostnadsfritt å ha egen innsamlingsboks.

Innsamlingsboks kan bestilles av borettslag og sameier i Oslo og omegn, samt i Vestfold. Fyll inn skjemaet under for å bestille.Kontaktperson hos eiendomsdisponent:
Kontakt hos Røde Kors Tøy og tekstil: Vidar Jøssang, tekstil@redcross.no, 911 25 747.
NB: Vi tar forbehold om at vi kan hente på den aktuelle adressen.
Les mer om tøyinnsamlingen til Røde Kors her.

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post tekstil@redcross.no.