Bestilling av pakkeløsning for tøyinnsamling ved dugnad i borettslag / sameie

Røde Kors' pakke for felles tøyinnsamling ved dugnad i borettslag / sameie inkluderer:

  • Informasjonsmateriell til beboere
  • Røde donasjonssekker for tøy
  • Henting av tøyet som blir samlet inn

Det er kostnadsfritt å bruke pakkeløsningen.

Overskuddet fra brukttøy-virksomheten går til Røde Kors' humanitære arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Pakkeløsningen kan bestilles av borettslag og sameier i Oslo og omegn, samt i Vestfold. Fyll inn skjemaet under for å bestille.

Kontaktperson:


NB: De fylte sekkene må lagres tørt. Innendørs eller under tak.NB: Vi tar forbehold om at vi kan hente på den aktuelle adressen. Dette avklares før materiellet sendes ut.
Les mer om tøyinnsamlingen til Røde Kors her.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på e-post tekstil@redcross.no.